KAVEL 13
woonhuis te Helmond (nieuwbouw) nu in uitvoering, geheel in eigen beheer gebouwd, uitvoerend architect Kavel 13
Kavel 13, gevestigd in Breda, is sinds de oprichting in 2004 voor zowel particulieren als bedrijven (projectontwikkelaars, architectenburo’s, aannemers e.d.) actief op het gebied van advies&ontwerp, bouwbegeleiding, bouwfysica, bestekken en begroten, reken- en tekenwerk, aanvragen van bouwvergunningen e.d.

Kavel 13 beheerst nagenoeg alle aspecten die er bij het huidige bouwen komen kijken, en zijn er zaken die we zelf niet doen (zoals bijvoorbeeld constructieve berekeningen of geluidsmetingen) dan zijn er altijd bedrijven in het netwerk te vinden die dit wel kunnen.

De belangrijkste kernpunten van Kavel 13 zijn: betrokkenheid bij de opdrachtgever, zowel op technisch als op financieel vlak (een ontwerp moet technisch realiseerbaar zijn, maar ook voor een bepaald budget), nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, goede communicatie met alle betrokkenen in het immer complexer wordende vakgebied.

Onderstaande projecten zijn voorbeelden hiervan.
b o u w k u n d i g
"a l l e s  o n d e r  1  d a k"
woonhuis te Breda (uitbreiding 2011) traditioneel gebouwd met een hoofdaannemer, architect Kavel 13
bedrijfspand te Breda (uitbreiding 2010), gedeeltelijk in eigen beheer gebouwd, architect Kavel 13
klooster te Eindhoven (renovatie 2009-2010), niet uitgevoerd, architect Kavel 13
     i n g e n i e u r s b u r o
p r o j e c ts
u i t g e l i c h t
© 2012 c o n c e p t & r e a l i s a t i e
a d v i e s


o n t w e r p
b e g e l e i d i n g
b o u w f y s i c a
b e s t e k k e n
b e g r o t e n
t e k e n w e r k
d o w n l o a d s
l i n k s
c o n t a c t
K a v e l 1 3
p r o j e ct s